pirmdiena, maijs 31, 2021

Vides dienas

 

Vides dienas Laurenču sākumskolā

22.aprīlī Laurenču sākumskolas 5. klašu skolēni pievienojās vispasaules  Āra izglītības dienai. Dabaszinību stundas laikā skolēniem attālināti bija iespēja ielūkoties skolotājas Daces Purviņas nelielajā piemājas saimniecībā, kur tiek audzētas dārzeņu un augļu kultūras pašu patēriņam, kā arī tiek mēģināts ievērot ekoloģijas principus. Skolēniem tika uzdots uzdevums doties ārā, atrast kādu dabas objektu vai augu, nofotografēt to, veidot nelielu aprakstu un pievienot Padlet savu veikumu. Skolēnu pievienotos darbus varam aplūkot šeit: https://padlet.com/dace_purvina62/lsihv54hjcizimy4

4.-6. klašu skolēni veica savu Klimata kalkulatora izpēti un atklājās, ka lielākā daļa skolēnu ir profesionāļi klimata jautājumos, daži ar izciliem rezultātiem kļuva par čempioniem, bet nelielai daļai jāpārdomā sava ikdienas ietekme uz klimata pārmaiņām. Lielāko aktivitāti izrādīja 6b, 4a un 5c klases. Skolēni savus rezultātus pievienoja Padlet un tos var aplūkot šeit: https://padlet.com/dace_purvina62/ryeux1briqvnkg8v

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#OutdoorClassroomDay  #Ekoskolas #KlimatakalkulatorsDizaina izaicinājums Aprites ekonomika

 

Laurenču sākumskolas skolēni piedalās Izaicinājumā Dizaina risinājums, ko organize Vides fonds Ekoskolas projekta  Aprites ekonomika  (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) ietvaros. Skolēni jau iepriekšējā gadā ekopulciņa nodarbībās apguva Aprites ekonomikas pamatus. Šajā mācību gadā dabaszinību, dizains un tehnoloģijas un mākslas stundās skolēni turpināja apgūt tēmas par dizaina risinājumiem. Gala rezultāts bija reāls lampas dizaina modelis ar otrreizējo izejvielu produktu iesaistišanu. Konkursam tika izvirzīti 6. klases skolēni Gustavs Grinbergs, Estere Jansone, Karla Jansone un Anna Leilande, kas sagatavoja video pieteikumus konkursam. Paldies Sandrai Ozoliņai par skolēnu sagatavošanu konkursam.  Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna, bet ļoti aktuāla perspektīva ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kurā uzsvars likts uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu un bezatkritumu pieeju resursu patēriņā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā.

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#ekoskola, #dizainarisinājums, #apritesekonomika

pirmdiena, janvāris 04, 2021

Bioloģiskā daudzveidība skolas teritorijā

Dabaszinību pulciņā septembra un oktobra ietvaros skolēni veica apkārtējās vides izpēti, iepazīstoties ar bioloģisko daudzveidību Gaujas Nacionālā parka meža teritorijā, kas atrodas tieši pie skolas. Nodarbību tēmas tika sasaistītas ar Ekoskolas tēmām “Mežs”, “Bioloģiskā daudzveidība” un “Veselīgs dzīvesveids”. Katrā āra nodarbības laikā tika izvēlēts cits maršruts. Skolēni pa šo laiku ir izpētījuši koku, krūmu un lakstaugu daudzveidību, kādas gan ēdamās, gan indīgās sēnes ir sastopamas mežā. Regulāri apmeklējot atsevišķas skatu vietas, tika veikts fenoloģiskais pētījums, kura laikā skolēni novēroja, kā rudens iekrāso koku lapas. Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

trešdiena, novembris 04, 2020

Rīcības dienas 2020 Aprites ekonomika 5. stunda "Produktu ietekme uz apkārtējo vidi"

Rīcības dienās 2020., kas norisisnās no 2.11-8.11. Laurenču sākumskolā 5. un 6.klašu skolēni dabaszinību stundā analizēja dažādu produktu dzīves posmus, izvērtējot nepieciešamos izejmateriālu un saražotās produkcijas attiecību. Skolēni salīdzināja dažādu produktu vides ietekmes, strādājot grupās veidoja plakātus par dažādu produktu: papīra, plastmasas, apģērba, ūdens patēriņa un pārtikas patēriņa radītajām vides ietekmēm. Stundas noslēgumā skolēnu grupas prezentēja izveidotos plakātus saviem klases biedriem un iesaistījās diskusijā ar priekšlikumiem par produktu vides ietekmju samazināšanu. Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna, bet ļoti aktuāla perspektīva ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kurā uzsvars likts uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu un bezatkritumu pieeju resursu patēriņā. Ekoskolu projekts aprites ekonomikas veicināšanai (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) uzsver rīcīborientētas izglītības lomu nākotnes vides problēmu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā. Sagatavoja Dabaszinību skolotāja Dace Purviņa #LabosDarbusPlanētai #Ekoskolas #RīcībasDienas2020 #GlobalActionDays #Espace

Vides dienas

  Vides dienas Laurenču sākumskolā 22.aprīlī Laurenču sākumskolas 5. klašu skolēni pievienojās vispasaules   Āra izglītības dienai. Dabasz...