trešdiena, novembris 04, 2020

Rīcības dienas 2020 Aprites ekonomika 5. stunda "Produktu ietekme uz apkārtējo vidi"

Rīcības dienās 2020., kas norisisnās no 2.11-8.11. Laurenču sākumskolā 5. un 6.klašu skolēni dabaszinību stundā analizēja dažādu produktu dzīves posmus, izvērtējot nepieciešamos izejmateriālu un saražotās produkcijas attiecību. Skolēni salīdzināja dažādu produktu vides ietekmes, strādājot grupās veidoja plakātus par dažādu produktu: papīra, plastmasas, apģērba, ūdens patēriņa un pārtikas patēriņa radītajām vides ietekmēm. Stundas noslēgumā skolēnu grupas prezentēja izveidotos plakātus saviem klases biedriem un iesaistījās diskusijā ar priekšlikumiem par produktu vides ietekmju samazināšanu. Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna, bet ļoti aktuāla perspektīva ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kurā uzsvars likts uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu un bezatkritumu pieeju resursu patēriņā. Ekoskolu projekts aprites ekonomikas veicināšanai (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) uzsver rīcīborientētas izglītības lomu nākotnes vides problēmu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā. Sagatavoja Dabaszinību skolotāja Dace Purviņa #LabosDarbusPlanētai #Ekoskolas #RīcībasDienas2020 #GlobalActionDays #Espace

Vides dienas

  Vides dienas Laurenču sākumskolā 22.aprīlī Laurenču sākumskolas 5. klašu skolēni pievienojās vispasaules   Āra izglītības dienai. Dabasz...